Regulació del sistema nerviós autònom

Regulació del sistema nerviós autònom

Els nostres serveis de regulació del sistema nerviós autònom

Les investigacions suggereixen que tenir un equilibri del sistema nerviós autònom, més concretament de l'eix simpatovagal, és sinònim de tenir un cos i una ment saludables. El nervi vague és el principal protagonista.

NERVI VAGO (X parell cranial)

El nervi vago és el nervi parasimpàtic que conforma la xarxa neurològica més llarga del cos humà i és un dels principals motors del bon funcionament de tot l'organisme. El 80% de les funcions són transmetre informació sensitiva i el 20% motora. És a dir, té més funcions de detectar el que passa i transmetre aquesta informació que no pas d'actuar activant un múscul, per exemple.

cos humà

La gran majoria de les funcions del nostre organisme passen per ell: regula la força i velocitat del cor, controla la respiració i oxigenació de les cèl·lules del cos, intervé en el dolor, en l'estrès, l'ansietat i la depressió, contribueix al control de la fam i sacietat, té funcions directes amb el sistema immunitari, de regeneració dels teixits i cicatrització, així com de la regulació de l'homeòstasi o autocuració de tot el cos...

Hi ha, per tant, una comunicació molt fluida en l'àmbit nerviós i a nivell sanguini (humoral) entre el nervi gandul i el cervell, vísceres i amb tot el sistema nerviós autònom i central.

Què diu la ciència?

Una de les eines més avantguardistes per valorar, predir i conèixer l'estat de salut del cos i del nostre sistema nerviós autònom és conèixer l'estat de la variabilitat de la freqüència cardíaca. La distància entre els batecs del cor s'anomena intervals R – R, sent la taquicàrdia una distància molt reduïda entre batec i batec i una bradicàrdia una distància major.

mesures
roger montsant

 

"L'augment o disminució de la variabilitat de la freqüència cardíaca estan relacionats amb la resposta del sistema simpàtic i parasimpàtic i amb la salut".

La variabilitat de la freqüència cardíaca es defineix com a anàlisi de la variació de la freqüència cardíaca entre els cicles cardíacs i està associada a salut cardiovascular i de tot el cos. Molt estudiada en recerca, actualment s'utilitza com a valoració de l'estat de salut global i se'l relaciona directament amb moltes patologies i desreguladors de la salut.

Per exemple, s'utilitza per conèixer, valorar i predir malalties cardiovasculars, malalties metabòliques com ara la diabetis, hipertensió arterial, obesitat o fetge gras. També es fa servir com a eina per conèixer i tractar l'estrès, l'ansietat i la depressió, la desregulació dels ritmes circadians com a insomni i també en el dolor crònic, fibromiàlgia, fatiga crònica i cansament, en alteracions del sistema immunitari i digestiu...

"Fa anys que s'utilitza a l'esport d'alt rendiment com a mesurador de salut i predictor de la capacitat de recuperació i regeneració de tots els teixits".

La nostra filosofia slow therapy permet prestar atenció a aquest sistema i conèixer objectivament quins factors alteren la salut i generen els símptomes, motiu de consulta.

 

Detector de mentides: Conèixer els mecanismes i les vies d'acció

La variabilitat de la freqüència cardíaca ens aporta informació real, precisa, objectiva i instantània de la capacitat que té el cos per adaptar-se a una situació amb garanties saludables. És per això que ens permet valorar, per exemple, si una tècnica o exercici en concret genera un estat d'excitació i estrès al cos (activació simpàtica) o de relaxament i regeneració (activació parasimpàtica). Fins i tot un pensament o una respiració modifica tot això, però... sabem com ho està interpretant el cos?

Serà interessant conèixer aquesta dada, ja que ens donarà la informació necessària per conèixer l'estat actual del cos, com interpreta i processa la informació que prové de l'entorn o mitjà extern i com la integra en l'àmbit intern.

"No hi ha un exercici regulador igual per a tota persona. Conèixer la interpretació que fa cada cos davant un estímul o exercici determinat pautarà la guia de tractament específic, individualitzat i efectiu"

Com si fos un detector de mentides, podem utilitzar aquesta variabilitat de la freqüència cardíaca com a element que ens informa si el teu cos respon segons allò esperat o no ho fa. D'aquesta manera, sabrem exactament què hem de modificar. Acompanyant aquesta valoració, de vegades caldrà modificar alguns hàbits diaris per generar i aconseguir una resposta duradora en el temps.

Si sabem fer les preguntes correctes al cos obtindrem les respostes necessàries per assolir l'equilibri entre salut i adaptació.

Roger Montsant

En línia

Roger Montsant

Hola, en què et podem ajudar?

16:46