Blog

Mal de cap

21/08/2023

Mal de cap: Cefalea Tensional

Dolor a la zona del coll , dolor a les cervicals , dolor a les espatlles o tenir mal de cap és un motiu de consulta molt freqüent. Vols descobrir per què?

 

mal de cap

El maldecap, segons la Guia Oficial de Pràctica Clínica de Cefalees elaborat per la SEN (Societat Espanyola Neurologia) diu que és el primer motiu de consulta dels pacients en neurologia. A més, sol ser un altre motiu que acompanya altres problemes de salut

Recorda que tenir dolor no necessàriament és una cosa dolenta ni sempre el culpable un teixit lesionat. Com a teixit lesionat entenem com un problema muscular, una contractura, un nervi, un problema del disc com hèrnies o protusions… El dolor és una etiqueta influenciada per un ampli ventall de possibilitats i contextos multimodals (en parlarem en propers posts)

 

CURIOSITAT

En consulta veig moltes persones que diuen tenir sempre “ tensió a les espatlles, trapezis i cervicals” . El nervi accessori (XI parell cranial) és el nervi que inerva i aporta, per tant, la informació de contracció i relaxació dels músculs trapezis i esternoclidomastoïdal (ECOM).

 

Aquest nervi conté molts receptors de norepinefrina (derivat de la noradrenalina), neurotransmissor que endevina en quines situacions s'activa: situacions d'estrès, d'alerta, d'hipervigilància, d'activació simpàtica

 

Prevalència del mal de cap

En estudis poblacionals, les xifres de cefalees observades a occident oscil·len entre 73-89% en homes i entre 92-99% en dones, sent del 62% per a les cefalees tensionals . En el cas de les migranyes , a Espanya s'estima que hi ha entre el 8% per als homes i el 20% per a les dones en edat fèrtil , sent el 80% dels pacients patits d'un grau de discapacitat relacionada amb aquesta cefalea.

 

Per aquesta raó, ha portat l' Organització Mundial de la Salut (OMS) a incloure-la entre els trastorns més incapacitants .

 

World Health Organization

Segons un estudi del 2015 sobre la càrrega que les malalties suposen al món, la migranya és el tercer trastorn més prevalent i la setena causa d'incapacitat mundial (la segona dins de les patologies neurològiques, només darrere de l'ictus). Aquí us mostro una taula com a exemple sobre percentatges poblacionals.

 

Taula de cefaleas

Classificació

Les cefalees es divideixen en primàries i secundàries:

 • PRIMÀRIES: Són una patologia primària en si mateixa, és a dir, no són conseqüència d'una altra patologia. Dins de les cefalees primàries tenim la cefalea tensional, les migranyes i la cefalea del trigemin. En aquest article ens centrarem en les cefalees tensionals
 • SECUNDÀRIES : Són conseqüència d'altres patologies , és a dir, són secundàries a altres disfuncions com són traumatismes, tumors, hemorràgies, disfuncions trastorns mandibulars, de cap, coll, temples o dents, i consum de substàncies

En el cas de les cefalees tensionals els factors amb més predisposició són: migranya, factors genètics i psicològics (ansietat, depressió), alteració del son, disfuncions temporomandibulars, bruxisme, mal alineació vèrtebres cervicals superiors, postura avançada del cap, atròfia alteració del reclutament del patró muscular

 

Senyals d'alarma

 

Para atenció: Mal de cap

Davant l'aparició de cefalea amb alguns d'aquests signes, és recomanable acudir al metge i/o especialista

 • Cefalea d' aparició sobtada /espontània sense causa aparent, explosiva després d'esforç o valsalva
 • Cefalea recent en persones majors de 50 anys , o amb antecedents de neoplàsia, immunosupressió, anticoagulants, HSA
 • Cefalea persistent sense història prèvia, o que empitjora progressivament o que apareix durant el somni
 • Vòmits en escopetades , crisi epilèptica , alteració de l'estat mental o de la consciència

 

senyal de perill

Cefalea tensional: Origen

Actualment, la cefalea tensional continua sent objecte de debat sense saber exactament si és deguda per mecanismes miofascials perifèrics o centrals. Tot i així, sembla que hi ha consens en el fet que els mecanismes perifèrics estarien relacionats amb la forma episòdica d'aquesta cefalea , és a dir, de la seva aparició; I els mecanismes centrals (com la sensibilització central, nervi trigemin, i un inadequat control del dolor endogen) amb la transició cap a la seva forma crònica.

La sensibilització central es desencadena per estímuls sensitius procedents de nociceptors perifèrics sensibilitzats. Afecten les neurones d'ampli rang localitzades al nucli cabal del trigemin que arriba fins a les primeres vèrtebres cervicals

Què vol dir? Que tens al·lodínia (dolor provocat per un estímul normalment no dolorós com ara la migranya que empitjora amb l'exposició a la llum); hiperalgèsia (resposta exagerada al dolor davant d'un estímul que en condicions normals ja és dolorós); hiperapatia (reacció dolorosa anormal davant estímuls repetitius, dolorosos o no dolorosos juntament amb un llindar augmentat al dolor)

¿Qué significa? Que tienes alodinia (dolor provocado por un estímulo normalmente no doloroso como por ejemplo, la migraña que empeora con la exposición a la luz); hiperalgesia (respuesta exagerada al dolor frente a un estímulo que en condiciones normales ya es doloroso); hiperapatía (reacción dolorosa anormal ante estímulos repetitivos, dolorosos o no dolorosos junto con un umbral aumentado al dolor).

 

TIPUS DE MECANISMES: MAL DE CAP

Mecanismes centrals : La sensibilització central es genera per un increment continuat de les entrades nociceptives (de dolor) des dels músculs pericraneals i per una disminució i absència dels impulsos que haurien d'inhibir l'excitabilitat .

 

Això comporta que el sistema nerviós central entra en bucle amplificant i perpetuant els estímuls dolorosos i és incapaç de frenar aquest cicle.

Mecanismes perifèrics : Els músculs no semblen tenir un paper fonamental en el procés de cefalees d'origen perifèric  pel que malgrat l'enduriment dels músculs o sensació de pesadesa muscular no han de ser causa dels teus mals de cap.

Tot i així, els punts gallet miofascials actius (àrees hipersensibles del múscul que es relacionen amb la durada, freqüència i intensitat de la cefalea) sí que poden reproduir dolor local i reflex reproduint el patró de dolor cefalea tensional

Mecanismes genètics : La genètica pot ser un factor determinant a patir tant la cefalea tensional com la migranya . Tot i això , el context familiar i social, així com el catastrofisme, la hipervigilància i altres factors conductuals poden gatillar i perpetuar aquesta condició de dolor i l'aparició d'altres alteracions.

ORIGEN

La Cefalea tensional es dóna entre el 30-70% de la població i es classifica en cefalea tensional episòdica (freqüent o infreqüent) i cefalea tensional crònica. Coneguem què has de tenir si pateixes una cefalea tensional  o si el metge t'ha dit que la tens.

Els requisits per detectar aquesta cefalea tensional són:

 • Tenir 2 o més dels símptomes següents
  • Cefalea bilateral
  • Prensió o tibantor
  • D'intensitat moderada
  • No s'agreuja amb l'exercici

Important : Haurà d'estar associada sempre a absència de nàusees o vòmits i tenir fotofòbia o fonofòbia però mai totes dues alhora

Tractament

La fisioteràpia pot millorar, i molt, el teu maldecap. La fisioteràpia és i pot ser el tractament de primera elecció  i és clau tant en el procés de diagnòstic com d'evolució. De vegades , la figura del metge neuròleg és clau per afrontar diferents graus d'afectació i, si cal, de tractament mèdic .

Si tens cefalea tensional o sensació de tensió a les espatlles i cervicals , pots provar a realitzar AQUEST EXERCICI

A més, el fisioterapeuta especialista en trastorns craniomandibulars i dolor orofacial pot tenir un enfocament molt complet tant en l'exploració com en l'abordatge de la cefalea i millorar-ne tot el context

 

A la clínica de Girona de Roger Montsant som especialista a entendre les disfuncions de la columna cervical, dolor cervical, cranial i orofacial i tractar el mal de cap.

Roger Montsant

En línia

Roger Montsant

Hola, en què et podem ajudar?

16:31